Om kontoret

Kontoret ble etablert i 1984 av arkitektene Olav Fahleløkk og Arild Frederik Stordahl under navnet Fahleløkk & Stordahl sivilarkitekter MNAL. Begge kom fra NKLs Arkitektkontor. I 1995 ble navnet endret til Stordahl Arkitektkontor. Oppdragene har vært prosjektering av næringsbygg for Coop, bensinstasjoner og kontorbygg, men også noen boliger og fritidshus. I perioden 1996-2014 gjennomførte kontoret flere prosjekter i Røros sentrum for Coop Røros i nært samarbeid med Riksantikvaren og Kulturminneforvalteren. Kontoret startet i lokaler på Lade, det som i dag er City Lade. I 2002 ble kontoret samlokalisert med Voll Arkitekter i Kjøpmannsgata 40, senere i Verftsgata 4. Fra jan. 2021 er kontoret i Dokkgata 1.

Kontoret har hatt sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 siden ordningen ble innført.